JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.

Tomáš Sobek se narodil  6. 5. 1974 v Krnově, v okrese Bruntál.

Maturitní zkoušku složil v roce 1992 v Praze na Gymnáziu nad Štolou. V roce 1995 nastoupil na Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně k magisterskému studiu v oboru právo a právní věda. Studium dokončil v roce 2000. Téma diplomové práce bylo 'Logicko-sémantická analýza právního jazyka'. Diplomovou práci pak obhájil jako rigorózní a získal titul JUDr.

V roce 2001 nastoupil na Právnické fakultě ZČU v Plzni na postgraduální studium v oboru teoretické právní vědy.
Dizertační práci zpracoval na téma 'O povaze normativity'.
Titul Ph.D. získal v roce 2008.

Grantové projekty:
2004-2006
:  Systém práva jako možné východisko interpretace.
2007-2009:  Svobodná vůle a odpovědnost.
2011-2013:  Diskurzivní pojmy


PUBLIKACE

ODBORNÉ ČLÁNKY
 • 'Osobní působnost právní normy', in: Právník, 4, 2000.
 • 'Interpretace jako způsob navázání', in: Problémy interpretace v soudobé právní teorii a praxi, Gerloch, A., Maršálek, P. (Ed.), Praha 2003, str. 183 - 194.
 • 'Norma jako vylučující důvod', in: České právní myšlení a logika- minulost a perspektivy II., Brzobohatá K. (Ed.), Brno 2005, str. 78 - 85.
 • 'Uznání jako zdroj normativity', in: Právník, 5, 2007.
 • 'O povaze právní argumentace', in: Právník, 7, 2007.
 • 'Volba, charakter, odpovědnost', in: Právník, 9, 2007.
 • 'Skandinávský právní realismus', in: Metamorfózy práva, Plzeň 2008
 • 'Závaznost smlouvy', in: Soukromé právo na cestě, Plzeň 2010.
 • 'Radbruchův mýtus a Benthamova formule', in: Právník, 2, 2011.
 • 'Rozumím, ale co mám dělat?', in: Filosofie dnes, Vol. 2, No. 2, 2011.
 •  'Bezhodnotovy pozitivismus?', in: Právo a dobro v ústavní demokracii, Přibáň J. (Ed.), Praha 2011.
 • 'Svoboda a soukromí', in: Právo na soukromí, Šimíček V. (Ed.), Brno 2011.
 • 'Good Consequences', in: The Lawyer Quarterly, No. 1, 2011.
 • 'Koherence práva', in: Právník, 4, 2012.

MONOGRAFIE
 • Argumenty teorie práva, Aleš Čeněk 2008.
 • Nemorální právo, Aleš Čenek 2010.
 • Právní myšlení, Aleš Čenek 2012.