PhDr. Mgr. Jakub Razim, PhD.

Narozen 24. června 1982 v Kadani

Odborné zaměření:

obecné a právní dějiny středověku, anatomie středověké monarchie, právní rituály, právní památky

Vzdělání:

 • 2014 Ph.D.: Ústav českých dějin Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor české dějiny
 • 2011 doktorské studium na Katedře dějin státu a práva Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor dějiny práva a římské právo (téma disertační práce česko-říšské vztahy ve středověku)
 • 2011 Mgr.: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor právo a právní věda
 • 2007 PhDr.: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor historie
 • 2006 Mgr.: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor historie

Zahraniční studijní pobyty:

 • 2010 Universität Wien (Aktion, 3 měsíce)
 • 2006 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1 měsíc)
 • 2005 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (CEEPUS, semestr)
 • 2004 Universität Leipzig (Sokrates-Erasmus, semestr)
Řešené granty a projekty:
2015 Specifický výzkum: Proměny a střetávání právních kultur ve středověku (MUNI/A/1411/2014)

Výběrová bibliografie:

Kapitoly v kolektivních monografiích
 • RAZIM, Jakub. Dvorské účty Menhartovců. In: Kol. Přemyslovský dvůr. Život knížat králů a rytířů ve středověku. Praha: NLN, 2014. s. 287-289.
 • DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Dana; RAZIM, Jakub. Janův soupeř Jindřich Korutanský a jeho žena Anna. In: BOBKOVÁ, Lenka; ŠMAHEL, František a kol. Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy. Praha: NLN, 2012. s. 181-184.