Členové katedry

Personální složení Katedry teorie práva a právních dějin PF UP v Olomouci
(v závorkách uvedeny vyučované předměty)

Sekce historickoprávní
Prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc. (Právní dějiny evropských zemí a USA, Dějiny trestního práva)
Doc. JUDr. Jiří L. Bílý, Ph.D. (Právní dějiny českých zemí, Dějiny soukromého práva, Dějiny české veřejné správy)
Mgr. Jana Janišová, Ph.D. (Právní dějiny evropských zemí a USA, Diplomový seminář)
JUDr. PhDr. Stanislav Balík (externí pedagog, Právní dějiny mimoevropských zemí)
PhDr. Mgr. Jakub Razim, PhD., (obecné a právní dějiny středověku, anatomie středověké monarchie, právní rituály, právní památky)

Sekce teoretickoprávní
JUDr. Petr Osina, Ph.D. (Teorie práva, Právní informatika, Úvod do práva, Legal Theory, Islámské právo), tajemník katedry
JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. (Teorie práva)
JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D. (Teorie práva a Právní dějiny)
Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D. (Teorie práva)
JUDr. Lukáš Králík, Ph.D. (Teorie práva)

Sekce římskoprávní
JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D. (Římské právo, Římské právo trestní), vedoucí katedry
Mgr. Petr Dostalík, Ph.D. (Římské právo, Římské právo obligační)

Sekce církevně právní
Mgr. ICLic. ThLic. Monika Menke, Th. D. (Církevní a konfesní právo, Manželství a výchova v církevním právu)

Stav k 12. 9. 2016